Data och IT FAQs

FAQs. Svar på vanligt frågor

Med data menas datateknik. Datateknik är ett ämne inom universitetsvärlden och den som studerar till datavetare jobbar senare med datorer och programvaror.