Vad vi handlar om

Så kan du lära dig bemästra data och IT

Samhället digitaliseras i en allt snabbare takt och efterfrågan på människor med kunskap inom data och it blir allt större. Här samlar vi lite tips och tricks till dig som behöver hjälp med data och it eller själv vill lära dig mer om data och it.

Digital kompetens har aldrig varit viktigare. I ett samhälle där stora delar av all kommunikation sker via mobiler, datorer och surfplattor finns det ett stort behov av människor som har expertkunskap på dessa områden. Data och it är helt enkelt helt avgörande områden för företag, individ, politik och samhälle. Men även om det är viktigt med data/it och att det underlättar mycket – så kan det också vara väldigt frustrerande när det inte fungerar. Om man själv inte är expert på data eller it kan det ofta vara svårt att avhjälpa mer avancerade fel – antingen får man lära sig det eller så får man ta kontakt med en expert.

Data

Det handlar bland annat om programmering, IT-säkerhet, algoritmer för digitala system. Rent konkret handlar det ofta om att bygga eller strukturera upp datasystem – eller att underhålla dessa datasystem. Om ett företag behöver hjälp med att underhålla eller bygga programvaror kan de med fördel konsultera en person som läst datavetenskap.

IT

Ta hjälp av en person kunnig inom IT om du behöver hjälp av en person som kan datorer, programvaror, teknik och vilka IT-produkter som ska köpas in. En person som är yrkesverksam inom IT, som exempelvis en IT-konsult, IT-strateg eller IT-samordnare, kan också hjälpa ett bolag med att göra en behovsanalys av vilken IT-utrustning företaget och dess medarbetare behöver införskaffa.

När bör man ta hjälp av en data- eller IT-specialist?

Det beror på. En privatperson kan ofta ta lösa enklare tekniska problem med datorn eller mobilen på egen hand och genom att söka på internet eller fråga en kunnig vän. Men vid problem som är svåra att avhjälpa själv behöver en privatperson ofta vända sig till en supporttekniker eller IT-tekniker som har särskild kompetens inom det område som felet uppstått på. 

Ett företag har ofta större behov av att konsultera personer som är specialister på data eller specialister inom IT, jämfört med privatpersoner. Ett företag behöver först och främst hjälp med att veta vilka hårdvaror och mjukvaror de har. Sedan behöver de hjälp med att värdera olika offerter på olika system gentemot varandra och sedan behöver de hjälp att installera det som har köpts in. Slutligen är det viktigt att företag servar sin data och sina IT-system, då den ekonomiska livslängden förlängs och man förebygger eventuella fel.

Hur utbildar inom data och IT?

Möjligheterna att lära sig saker om inom data och IT är mycket stora.

Det finns både ingenjörsutbildningar inom data och it, exempelvis kandidatprogram i datavetenskap eller systemvetenskap. Men det finns även kortare yrkesutbildningar inom data eller it som leder till mycket kvalificerade och välbetalda arbeten. Arbetsmarknadsutsikterna för arbeten inom data och it är mycket goda, då efterfrågan ständigt ökar. Företag, myndigheter och organisationer behöver hjälp med att få människor, data och IT-system att samverka i större utsträckning.