Om vår sida

Det är inte längre en fråga om att finnas på internet eller inte, huruvida man ska satsa på det digitala eller inte. Numera är det ett måste. För att kunna överleva som ett kommersiellt företag, eller ideell organisation också för den delen, måste man finnas och vara synlig på nätet. Det här är en sida som försöker hjälpa med dig med allt som har med internet att göra. Vi hjälper dig med tips på hur du bäst kan skriva dina texter, arbeta med bilder till vilka tekniska aspekter du måste förhålla dig till i ditt arbete med att skriva.

Det är naturligtvis inte bara vår sida som kan bidra med information om hur internet fungerar. Internetstiftelsen erbjuder just nu en kurs på det temat, som vi varmt kan rekommendera till den som vill lära sig mer.